PRZEDSZKOLE / WŁOCŁAWEK

Założeniem projektu wnętrz przedszkola było odnoszenie się do idei 4 żywiołów, mających zdeterminować swoim charakterem wizerunek 4 sal przedszkolnych dla różnych grup wiekowych. Każda sala dedykowana dla danej grupy otrzymała wyrazisty charakter i nastrój, konotujący skojarzenia z wodą, ogniem, powietrzem lub ziemią. Głównym elementem różnicującym była gama kolorystyczna, ale również działania formalne, dotyczące mebli, sprzętów i zabudów. Wszystkie wnętrza przedszkola zapewniają dzieciom ogromny potencjał do kreatywnej zabawy i komfortowej nauki, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa i norm ergonomiczno-sanitarnych. Przedszkole posiada niebywale atrakcyjne przestrzenie, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ekspresyjna sala teatralno-kinowa. Charakterystycznym elementem wnętrz przedszkola są miękkie, łukowe kształty zabudów oraz kompleksowe zastosowanie naturalnej sklejki z pięknym rysunkiem słojów drewna. Wnętrza przedszkola pobudzają wyobraźnię dzieci i stymulują do zabawy, dodając energii, ale równolegle zapewniają spokój i harmonię tam, gdzie wymagane jest skupienie.

Comments are closed.